Call us :

Regulamin

Polub nas na FB

Najnowsze

Regulamin portalu internetowego www.jachtyjachty.pl
ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin dotyczy korzystania z portalu internetowego jachtyjachty.pl nazywanego dalej Portalem. Treść regulaminu może zostać zmieniony jednostronnie przez właściciela portalu i będzie obowiązywał od momentu opublikowania go na stronach internetowych portalu.
 1. Portal przeznaczony jest do zamieszczania w nim bezpłatnych i płatnych ogłoszeń, reklam i artykułów oraz prowadzenia wymiany informacji na temat Ogłoszeń poprzez forum.
 1. Ogłoszenia mogą być zamieszczane w Portalu za pomocą dostępnego formularza lub poprzez przesłanie jego treści za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 1. Ogłoszenie – przez Ogłoszenie rozumiemy; ogłoszenia, reklamy, banery, artykuły sponsorowane. Ogłoszenia będą umieszczane po wcześniejszym przesłaniu i zweryfikowaniu treści przez zespół redakcyjny portalu.
 1. Ogłoszenia bezpłatne – ogłoszenia drobne zamieszczane samodzielnie przez Użytkowników nie są obciążane jakąkolwiek opłatą
 1. Ogłoszenia płatne – wyróżnione ogłoszenia drobne. Zakup ogłoszeń następuje poprzez wybór płatnego Planu Promującego
 1. Plan Promujący – plan pozwalający na wyróżnienie ogłoszenia przez określoną ilość dni.
 1. Reklamy płatne – banery reklamowe, artykuły sponsorowane, prezentacje – wyceniane indywidualnie
 1. Użytkownik – osoba dokonująca rejestracji za pośrednictwem formularza lub poprzez zgłoszenie pocztą elektroniczną mająca możliwość zamieszczania ogłoszeń.
 1. Użytkownik rejestrując się w Portalu wyraża zgodę na stosowanie się do regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do umieszczania treści zgodnych z tematyką portalu oraz nie godzących w normy moralne i społeczne oraz działalność Portalu.
 1. Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie oświadcza, że posiada prawa autorskie do zamieszczanego materiału oraz uprawnia Portal do dysponowana nimi na potrzeby związane z emisją ogłoszeń i działaniem Portalu.
 1. Dane kontaktowe podane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko na potrzeby działania portalu www.jachtyjachty.pl.
 1. Administrator – osoba uprawniona do dodawania, usuwania i modyfikowania kont Użytkowników oraz treści Ogłoszeń
 1. Administrator posiada prawo do dodawania, usuwania treści Ogłoszeń i kont Użytkowników na ich wniosek lub dokonywania „kosmetycznej” edycji treści nie zmieniającej merytorycznej zawartości ogłoszenia.
 1. W przypadku stwierdzenia działań na szkodę Portalu, Administrator może usunąć Użytkownika lub Ogłoszenie bez podania przyczyny.
 1. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za publikację i treść merytoryczną ogłoszeń oraz roszczenia osób trzecich związanych z ogłoszeniami.
 1. W przypadku awarii portalu, braku wyświetlania ogłoszeń płatnych, ich emisja zostanie przedłużona o czas awarii i braku wyświetlania.
 1. W sprawie emisji ogłoszeń oraz funkcjonowania portalu należy kontaktować się z administratorem – dane w zakładce Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone www.jachtyjachty.pl